КРАФ ХОУМ ЕАД

съобщава

Решение СО-6-ЕО 2019.pdf
Съобщение.pdf

КРАФ ХОУМ ЕАД

съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на кладенец за питейно-битово водоснабдяване в имот 29150.7106.1067, с. Железница, Община Столична, район Панчарево, м. “Гладни рид“.

ОБЯВA:
Obiava.pdf

Политиката на ИСУ е от 05/04/2019 е публикувана в сайта на дружеството:
Politika.pdf