За Нас Детайлите са Важни

През последните години Краф Груп специализира в проектиране и строителство на луксозни къщи и еднофамилни резиденции. Компанията разполага със собствен архитектурен и проектантски отдел, който работи в тясно сътрудничество с италианско дизайнерско студио за интериорен дизайн и довършителни работи. Това дава възможност на компанията да се ангажира с пълното завършване на своите обекти – „до ключ“, включително довършителни работи, осветление и обзавеждане. За качествено изпълнение и спазване на зададените срокове, ние разчитаме на собствен екип от опитни ръководители и специализирани изпълнители както за груб строеж така и за довършителни работи от най-висок клас. В строителството на луксозни къщи Краф Груп използва само най-добрите материали и технологии от Италия.

След 2014 г. Краф Груп предприе сериозни стъпки за осъществяване на редица инвестиционни проекти за изграждане на модерни къщи със самостоятелни парцели в красивите планински райони около София. Основен приоритет на компанията за последните години беше придобиване и окрупняване на подходящи за целта терени и изработване на градоустройствени проекти и подробни устройствени планове за отделни проекти. Подбраните от компанията терени са разположени в спокойни райони сред природата, предлагащи не само чист въздух и великолепни гледки, но и бърз и удобен достъп да града.
 
Панчарево Парк е нашият пилотен проект за изграждане на малък брой луксозни еднофамилни резиденции върху терен от 50000 кв.м. в кв. Панчарево, София.

Краф Груп има богат опит като главен изпълнител на обществени инфраструктурни обекти. Компанията разполага със собствена механизация и квалифициран персонал.

През последните години Краф Груп специализира в проектиране и строителство на луксозни къщи и еднофамилни резиденции. Компанията разполага със собствен архитектурен и проектантски отдел, който работи в тясно сътрудничество с италианско дизайнерско студио за интериорен дизайн и довършителни работи. Това дава възможност на компанията да се ангажира с пълното завършване на своите обекти – „до ключ“, включително довършителни работи, осветление, обзавеждане, вертикална планировка и озеленяване. За качествено изпълнение и спазване на зададените срокове, ние разчитаме на собствен екип от опитни ръководители и специализирани изпълнители както за груб строеж така и за довършителни работи от най-висок клас. В строителството на луксозни къщи Краф Груп използва само най-добрите материали и технологии от Италия.

След 2014 г. Краф Груп предприе сериозни стъпки за осъществяване на редица собствени инвестиционни проекти за изграждане на  самостоятелни, модерни къщи в красивите планински райони около София. Основен приоритет на компанията за последните години беше придобиване и окрупняване на подходящи за целта терени и изработване на градоустройствени проекти и подробни устройствени планове за отделни проекти. Подбраните от компанията терени са разположени в красиви и спокойни райони сред природата, предлагащи не само чист въздух и великолепни гледки, но и бърз и удобен достъп да града.
 
Панчарево Парк е нашият пилотен проект за изграждане на 10 луксозни, самостоятелни къщи, построени по индивидуални проекти върху терен с обща площ от 45 000 кв. м. 

Краф Груп има богат опит като главен изпълнител на обществени инфраструктурни обекти. Компанията разполага със собствена механизация и квалифициран персонал.

Екип

арх. Владимир Михов

Главен Архитект

Завършва специалност Архитектура във Висшия институт по строителство и архитектура. Професионални Отличия и Награди:
Архитект на годината  [1997 г.];
Архитект на годината  [2011 г.];
Сграда на годината      [2011 г.];

арх. Станко Мусов

Архитект

Завършва специалност Архитектура в Университета по архитектура, строителство и геодезия. Притежава повече от 10 години опит в проектирането на сгради.

арх. Искрен Игнатов

Архитект

Завършва специалност Архитектура в Университета по архитектура, строителство и геодезия.

инж. Eвгений Николов

Проектант – Конструктор

Завършва специалност Промишлено и гражданско строителство – конструкции във Висшия институт по строителство и архитектура. Притежава повече от 20 години опит като проектант на редица обекти в строителството и усъществяването на надзор над тях.

Клаудио Биганцоли

Интериорен Дизайнер, Художник

Клалдио притежава повече от 25 години опит в проектирането и изгражданета на интериорни, обществени и артистични проекти в Италия.

инж. Радослав Гьорев

Оперативен Директор

Завършва специалност  Общо Машиностроене и уредостроене в Техническия университет – София. Част е от екипа на компанията повече от 20 години и участва в управлението на всички строителни и инфраструктурни проекти.

инж. Красимир Кирилов

Главен Инженер

Завършва специалност Промишлено и гражданско строителство в Тюменския инженерно-строителен институт. Притежава повече от 20 години опит като ръководител на инвестиционни проекти в строителството.

инж. Димитър Миладинов

Ръководител на Обект

Завършва специалност подземно строителство в Московския минен институт. Притежава повече от 25 години опит в областта на строителството като технически ръководител във водещи компании.

инж. Мустафа Неби

Ръководител на Обект

Завършва Технология на машиностроенето в гр.Смолян. Притежава повече от 20 години опит в областта на строителството и машиностроенето във водещи компании.

Светлина Божилова

Одитор на Системи за Управление на Качеството

Завършва магистратура по Финансов мениджмънт в УНСС и е сертифициран Водещ одитор на Системи за управление на качеството, съгласно изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015.

инж. Пламен Кралев

Изпълнителен Директор

Инж. Пламен Кралев завършва Университет за Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ) в София през 1999 г. Притежава повече от 20 години опит в управление и реализацията на проекти в областта на строителството и недвижимите имоти.

Екип

инж. Радослав Гьорев

Оперативен Директор

Завършва специалност  Общо Машиностроене и уредостроене в Техническия университет – София. Част е от екипа на компанията повече от 20 години и участва в управлението на всички строителни и инфраструктурни проекти.

арх. Владимир Михов

Главен Архитект

Завършва специалност Архитектура във Висшия институт по строителство и архитектура. Професионални Отличия и Награди:
Архитект на годината  [1997 г.];
Архитект на годината  [2011 г.];
Сграда на годината      [2011 г.];

Клаудио Биганцоли

Интериорен Дизайнер, Художник

Клалдио притежава повече от 25 години опит в проектирането и изгражданета на интериорни, обществени и артистични проекти в Италия.

арх. Станко Мусов

Архитект

Завършва специалност Архитектура в Университета по архитектура, строителство и геодезия. Притежава повече от 10 години опит в проектирането на сгради.

инж. Красимир Кирилов

Главен Инженер

Завършва специалност Промишлено и гражданско строителство в Тюменския инженерно-строителен институт. Притежава повече от 20 години опит като ръководител на инвестиционни проекти в строителството.

арх. Искрен Игнатов

Архитект

Завършва специалност Архитектура в Университета по архитектура, строителство и геодезия.

инж. Eвгений Николов

Проектант – Конструктор

Завършва специалност Промишлено и гражданско строителство – конструкции във Висшия институт по строителство и архитектура. Притежава повече от 20 години опит като проектант на редица обекти в строителството и усъществяването на надзор над тях.

инж. Пламен Кралев

Изпълнителен Директор

Инж. Пламен Кралев завършва Университет за Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ) в София през 1999 г. Притежава повече от 20 години опит в управление и реализацията на проекти в областта на строителството и недвижимите имоти.

инж. Димитър Миладинов

Ръководител на Обект

Завършва специалност подземно строителство в Московския минен институт. Притежава повече от 25 години опит в областта на строителството като технически ръководител във водещи компании.

инж. Мустафа Неби

Ръководител на Обект

Завършва Технология на машиностроенето в гр.Смолян. Притежава повече от 20 години опит в областта на строителството и машиностроенето във водещи компании.

Светлина Божилова

Одитор на Системи за Управление на Качеството

Завършва магистратура по Финансов мениджмънт в УНСС и е сертифициран Водещ одитор на Системи за управление на качеството, съгласно изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015.

за КомпанИята

КРАФ ГРУП e строително-инвестиционна компания, която работи в три основни направления:

  • Проектиране и строителство на луксозни къщи
  • Разработване на инвестиционни проекти за вилни селища около София
  • Строителство на обществени инфраструктурни обекти.

Амбицията на компанията е да бъде лидер в проектирането и строителството на модерни самостоятелни къщи в София, доставчик на качествени услуги и предпочитан работодател. Ние залагаме на иновативност, прилагане на висок стандарт и прецизност във всички дейности. КРАФ ГРУП разполага с материална база, собствена механизация и екип от изявени професионалисти. Компанията поддържа отличен корпоративен и финансов имидж.

Дружеството е вписано в Централния професионален регистър на строителя и притежава Удостоверения за изпълнение на строежи ПЪРВА КАТЕГОРИЯ за:

  • ПЪРВА ГРУПА –строежи от високото строителство;
  • ВТОРА ГРУПА –строежи от транспортната инфраструктура;
  • ТРЕТА ГРУПА– строежи от енергийната инфраструктура;
  • ЧЕТВЪРТА ГРУПА –строежи от благоустройствената инфраструктура;

Компанията поддържа системи за управление на качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд, в съответствие с изискванията на EN ISO 9001:2015, BS OHSAS 18001:2007 и ЕN ISO 14001:2015. 

Обяви и Политика
Copyright © 2019 – KRAF GROUP | Лични Данни

Обяви и Политика
Copyright © 2019 – KRAF GROUP | Лични Данни