КРАФ ГРУП ЕАД

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на кладенец за питейно-битово водоснабдяване в имот 29150.7106.1067, с. Железница, Община Столична, район Панчарево, м. “Гладни рид“.

  1. ОБЯВА
    Obiava.pdf

     

  2. Политиката на ИСУ е от 24/11/2017 е публикувана в сайта на дружеството
    Politika.pdf