За Нас Детайлите са Важни

През последните години Краф Груп специализира в проектиране и строителство на луксозни къщи и еднофамилни резиденции. Компанията разполага със собствен проектантски отдел, който работи в тясно сътрудничество с италианско дизайнерско студио – партньор в проекта.  Строителството се изпълнява „до ключ“ от квалифициран и обучен персонал, под ръководство на експерти от Италия. Водещи италиански компании са ангажирани с доставка и монтаж на висококачествени материали и оборудване – настилки, дограма, щори, врати, осветление и обзавеждане.

След 2014 г. Краф Груп предприе сериозни стъпки за осъществяване на редица инвестиционни проекти за изграждане на модерни къщи със самостоятелни парцели в красивите планински райони около София. Основен приоритет на компанията за последните години беше придобиване и окрупняване на подходящи за целта терени и изработване на градоустройствени проекти и подробни устройствени планове за отделни проекти. Подбраните от компанията терени са разположени в спокойни райони сред природата, предлагащи не само чист въздух и великолепни гледки, но и бърз и удобен достъп да града.
 
Панчарево Парк е нашият пилотен проект за изграждане на малък брой луксозни еднофамилни резиденции върху терен от 50000 кв.м. в кв. Панчарево, София.

Краф Груп има богат опит като главен изпълнител на обществени инфраструктурни обекти. Компанията разполага със собствена механизация и квалифициран персонал.

КРАФ ГРУП има за цел, както да внедри в своята дейност, така и да предложи на българския пазар някои от най-иновативните продукти, решения и технологии в строителството.

През последните години Краф Груп специализира в проектиране и строителство на луксозни къщи и еднофамилни резиденции. Компанията разполага със собствен проектантски отдел, който работи в тясно сътрудничество с италианско дизайнерско студио – партньор в проекта.  Строителството се изпълнява „до ключ“ от квалифициран и обучен персонал, под ръководство на експерт от Италия. Водещи италиански компании са ангажирани с доставка и монтаж на висококачествени материали и оборудване – настилки, дограма, щори, врати, осветление и обзавеждане.

След 2014 г. Краф Груп предприе сериозни стъпки за осъществяване на редица собствени инвестиционни проекти за изграждане на  самостоятелни, модерни къщи в красивите планински райони около София. Основен приоритет на компанията за последните години беше придобиване и окрупняване на подходящи за целта терени и изработване на градоустройствени проекти и подробни устройствени планове за отделни проекти. Подбраните от компанията терени са разположени в красиви и спокойни райони сред природата, предлагащи не само чист въздух и великолепни гледки, но и бърз и удобен достъп да града.
 
Панчарево Парк е нашият пилотен проект за изграждане на 10 луксозни, самостоятелни къщи, построени по индивидуални проекти върху терен с обща площ от 45 000 кв. м. 

Краф Груп има богат опит като главен изпълнител на обществени инфраструктурни обекти. Компанията разполага със собствена механизация и квалифициран персонал.

КРАФ ГРУП има за цел, както да внедри в своята дейност, така и да предложи на българския пазар някои от най-иновативните продукти, решения и технологии в строителството.

Екип

арх. Владимир Михов

Главен Архитект

Завършва специалност Архитектура във Висшия институт по строителство и архитектура. Професионални Отличия и Награди:
Архитект на годината  [1997 г.];
Архитект на годината  [2011 г.];
Сграда на годината      [2011 г.];

арх. Станко Мусов

Архитект

Завършва специалност Архитектура в Университета по архитектура, строителство и геодезия. Притежава повече от 10 години опит в проектирането на сгради.

арх. Искрен Игнатов

Архитект

Завършва специалност Архитектура в Университета по архитектура, строителство и геодезия.

Клаудио Биганцоли

Дизайнер

Клаудио притежава повече от 25 години опит като дизайнер. Основен фокус в неговата работа е изграждане и реконструкция на жилища от висок клас. Автор е на редица дизайнерски мебели. Изпълнител е на значими обществени и артистични проекти в Италия. Художник – автор на модернистични картини и авангардни скулптори от дърво.

инж. Радослав Гьорев

Оперативен Директор

Завършва специалност  Общо Машиностроене и уредостроене в Техническия университет – София. Част е от екипа на компанията повече от 20 години и участва в управлението на всички строителни и инфраструктурни проекти.

инж. Красимир Кирилов

Главен Инжинер

Завършва специалност Промишлено и гражданско строителство в Тюменския инженерно-строителен институт. Притежава повече от 20 години опит като ръководител на инвестиционни проекти в строителството.

инж. Мустафа Неби

Ръководител на Обект

Завършва Технология на машиностроенето в гр.Смолян. Притежава повече от 20 години опит в областта на строителството и машиностроенето във водещи компании.

Светлина Божилова

Одитор на Системи за Управление на Качеството

Завършва магистратура по Финансов мениджмънт в УНСС и е сертифициран Водещ одитор на Системи за управление на качеството, съгласно изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015.

инж. Пламен Кралев

Изпълнителен Директор

Инж. Пламен Кралев завършва Университет за Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ) в София през 1999 г. Притежава повече от 20 години опит в управление и реализацията на проекти в областта на строителството и недвижимите имоти.

Екип

инж. Радослав Гьорев

Оперативен Директор

Завършва специалност  Общо Машиностроене и уредостроене в Техническия университет – София. Част е от екипа на компанията повече от 20 години и участва в управлението на всички строителни и инфраструктурни проекти.

арх. Владимир Михов

Главен Архитект

Завършва специалност Архитектура във Висшия институт по строителство и архитектура. Професионални Отличия и Награди:
Архитект на годината  [1997 г.];
Архитект на годината  [2011 г.];
Сграда на годината      [2011 г.];

Клаудио Биганцоли

Дизайнер

Клаудио притежава повече от 25 години опит като дизайнер. Основен фокус в неговата работа е изграждане и реконструкция на жилища от висок клас. Автор е на редица дизайнерски мебели. Изпълнител е на значими обществени и артистични проекти в Италия. Художник – автор на модернистични картини и авангардни скулптори от дърво.

арх. Станко Мусов

Архитект

Завършва специалност Архитектура в Университета по архитектура, строителство и геодезия. Притежава повече от 10 години опит в проектирането на сгради.

инж. Красимир Кирилов

Главен Инжинер

Завършва специалност Промишлено и гражданско строителство в Тюменския инженерно-строителен институт. Притежава повече от 20 години опит като ръководител на инвестиционни проекти в строителството.

арх. Искрен Игнатов

Архитект

Завършва специалност Архитектура в Университета по архитектура, строителство и геодезия.

инж. Пламен Кралев

Изпълнителен Директор

Инж. Пламен Кралев завършва Университет за Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ) в София през 1999 г. Притежава повече от 20 години опит в управление и реализацията на проекти в областта на строителството и недвижимите имоти.

инж. Мустафа Неби

Ръководител на Обект

Завършва Технология на машиностроенето в гр.Смолян. Притежава повече от 20 години опит в областта на строителството и машиностроенето във водещи компании.

Светлина Божилова

Одитор на Системи за Управление на Качеството

Завършва магистратура по Финансов мениджмънт в УНСС и е сертифициран Водещ одитор на Системи за управление на качеството, съгласно изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015.

за КомпанИята

Краф Груп активно инвестира в придобиване и подготовка за строителство на терени, подходящи за изграждане на модерни самостоятелни къщи от висок клас в подножието на красивите планини около София.

Амбицията на компанията е да бъде лидер в проектирането и строителството на луксозни домове в София. Ние залагаме на италиански дизайн, функционалност, кратки срокове на строителство и  прилагане на висок стандарт и прецизност във всички дейности.  КРАФ ГРУП разполага с материална база, собствена механизация и екип от изявени професионалисти. Компанията поддържа отличен корпоративен и финансов имидж.

Дружеството е вписано в Централния професионален регистър на строителя и притежава удостоверения за изпълнение на строежи:

  • ПЪРВА ГРУПА (високото строителство) – I-ва категория;
  • ВТОРА ГРУПА (транспортната инфраструктура) – I-ва категория;
  • ЧЕТВЪРТА ГРУПА (благоустройствената инфраструктура) – I-ва категория.

Компанията поддържа системи за управление:

  • Система за управление на качеството – EN ISO 9001:2015
  • Система за управление на безопасни условия на труд – EN ISO 45001:2018
  • Система за управление на околната среда ЕN ISO 14001:2015
 

Обяви и Политика
Copyright © 2019 – KRAF GROUP | Лични Данни

Обяви и Политика
Copyright © 2019 – KRAF GROUP | Лични Данни