За Нас Детайлите са Важни

Краф Груп е главен изпълнител на Панчарево Парк.

Краф Груп е главен изпълнител на Панчарево Парк.

Краф Груп има богат опит в строителството на инфраструктурни обекти. Компанията разполага със собствена механизация и квалифициран персонал.

Краф Груп има богат опит в строителството на инфраструктурни обекти. Компанията разполага със собствена механизация и квалифициран персонал.

Екип

арх. Владимир Михов

Главен Архитект

Завършва специалност Архитектура във Висшия институт по строителство и архитектура. Професионални Отличия и Награди:
Архитект на годината  [1997 г.];
Архитект на годината  [2011 г.];
Сграда на годината      [2011 г.];

арх. Станко Мусов

Архитект

Завършва специалност Архитектура в Университета по архитектура, строителство и геодезия. Притежава повече от 10 години опит в проектирането на сгради.

арх. Искрен Игнатов

Архитект

Завършва специалност Архитектура в Университета по архитектура, строителство и геодезия.

инж. Eвгений Николов

Проектант – Конструктор

Завършва специалност Промишлено и гражданско строителство – конструкции във Висшия институт по строителство и архитектура. Притежава повече от 20 години опит като проектант на редица обекти в строителството и усъществяването на надзор над тях.

Клаудио Биганцоли

Консултант по Детайли и Довършителни Работи, Интериорен Дизайнер

Клалдио притежава повече от 25 години опит в проектирането и изгражданета на интериорни, екстериорни, обществени и артистични проекти в Италия.

инж. Радослав Гьорев

Оперативен Директор

Завършва специалност  Общо Машиностроене и уредостроене в Техническия университет – София. Част е от екипа на компанията повече от 20 години и участва в управлението на всички строителни и инфраструктурни проекти.

инж. Красимир Кирилов

Главен Инженер

Завършва специалност Промишлено и гражданско строителство в Тюменския инженерно-строителен институт. Притежава повече от 20 години опит като ръководител на инвестиционни проекти в строителството.

инж. Мустафа Неби

Технически Ръководител

Завършва Технология на машиностроенето в гр.Смолян. Притежава повече от 20 години опит в областта на строителството и машиностроенето във водещи компании.

инж. Димитър Миладинов

Технически Ръководител

Завършва специалност подземно строителство в Московския минен институт. Притежава повече от 25 години опит в областта на строителството като технически ръководител във водещи компании.

Светлина Божилова

Одитор на Системи за Управление на Качеството

Завършва магистратура по Финансов мениджмънт в УНСС и е сертифициран Водещ одитор на Системи за управление на качеството, съгласно изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015.

инж. Пламен Кралев

Концепция на Прокет

Инж. Пламен Кралев завършва Университет за Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ) в София през 1999 г. Има повече от 20 години опит в управление и реализацията на проекти в областта на строителството и недвижимите имоти.

Екип

инж. Пламен Кралев

Основател и Управляващ Компанията

Инж. Пламен Кралев завършва Университет за Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ) в София през 1999 г. Има повече от 20 години опит в управление и реализацията на проекти в областта на строителството и недвижимите имоти.

инж. Радослав Гьорев

Оперативен Директор

Завършва специалност  Общо Машиностроене и уредостроене в Техническия университет – София. Част е от екипа на компанията повече от 20 години и участва в управлението на всички строителни и инфраструктурни проекти.

арх. Владимир Михов

Главен Архитект

Завършва специалност Архитектура във Висшия институт по строителство и архитектура. Професионални Отличия и Награди:
Архитект на годината  [1997 г.];
Архитект на годината  [2011 г.];
Сграда на годината      [2011 г.];

инж. Красимир Кирилов

Главен Инженер

Завършва специалност Промишлено и гражданско строителство в Тюменския инженерно-строителен институт. Притежава повече от 20 години опит като ръководител на инвестиционни проекти в строителството.

арх. Станко Мусов

Архитект

Завършва специалност Архитектура в Университета по архитектура, строителство и геодезия. Притежава повече от 10 години опит в проектирането на сгради.

инж. Мустафа Неби

Технически Ръководител

Завършва Технология на машиностроенето в гр.Смолян. Притежава повече от 20 години опит в областта на строителството и машиностроенето във водещи компании.

арх. Искрен Игнатов

Архитект

Завършва специалност Архитектура в Университета по архитектура, строителство и геодезия.

инж. Eвгений Николов

Проектант – Конструктор

Завършва специалност Промишлено и гражданско строителство – конструкции във Висшия институт по строителство и архитектура. Притежава повече от 20 години опит като проектант на редица обекти в строителството и усъществяването на надзор над тях.

Клаудио Биганцоли

Консултант по Детайли и Довършителни Работи, Интериорен Дизайнер

Клалдио притежава повече от 25 години опит в проектирането и изгражданета на интериорни, екстериорни, обществени и артистични проекти в Италия.

Светлина Божилова

Одитор на Системи за Управление на Качеството

Завършва магистратура по Финансов мениджмънт в УНСС и е сертифициран Водещ одитор на Системи за управление на качеството, съгласно изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015.

КомпанИята

КРАФ ГРУП e строителна компания, която работи в две основни направления:

  • Проектиране и строителство на жилищни комплекси.
  • Строителство на обществени инфраструктурни обекти.

Амбицията на компанията е да бъде лидер в проектирането и строителството на луксозни еднофамилни жилища, доставчик на качествени услуги и предпочитан работодател. Ние залагаме на иновативност, прилагане на висок стандарт и прецизност във всички дейности. КРАФ ГРУП разполага с материална база, собствена механизация и екип от изявени професионалисти. Компанията поддържа отличен корпоративен и финансов имидж.

Дружеството е вписано в Централния професионален регистър на строителя и притежава Удостоверения за изпълнение на строежи ПЪРВА КАТЕГОРИЯ за:

  • ПЪРВА ГРУПА –строежи от високото строителство;
  • ВТОРА ГРУПА –строежи от транспортната инфраструктура;
  • ТРЕТА ГРУПА– строежи от енергийната инфраструктура;
  • ЧЕТВЪРТА ГРУПА –строежи от благоустройствената инфраструктура;

Компанията поддържа системи за управление на качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд, в съответствие с изискванията на EN ISO 9001:2015, BS OHSAS 18001:2007 и ЕN ISO 14001:2015. 

Copyright © 2018 – KRAF GROUP | Лични Данни

Краф Груп ЕАД

1700 София
ул. Околовръстен път 159, офис 2
info@krafgroup.bg
+359 882 889 889

Краф Груп ЕАД

1700 София
ул. Околовръстен път 159, офис 2
info@krafgroup.bg
+359 882 889 889

Copyright © 2018 – KRAF GROUP | Лични Данни